DATOS May 2022 Issue

Pagkilos ng mga manggagawa sa Mayo Uno 2022.

Ang DATOS sa mga pagkilos ng mga manggagawa ay tulong babasahin na inilalathala ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER).

Mangyaring ipasa o ibahagi sa kapwa manggagawa pagkatapos basahin.

Maaaring i-download ang bagong issue ng DATOS, sa link sa ibaba.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons