DATOS May 2023 Issue

Sa pagpasok ng 2023, ang mga unyon, koalisyon, at indibidwal na nagsusulong ng karapatan sa paggawa ay nagsimulang ipanawagan ang pangkalahatang PhP 750 na umento sa minimum na sahod. Ang nabanggit na halaga ay naglalayong abutin o sa minimum ay idikit ang minimum na sahod sa antas ng nakabubuhay na sahod (living wage). Larawan mula sa Mayday Multimedia.

Ang DATOS sa mga pagkilos ng mga manggagawa ay tulong babasahin na inilalathala ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER).

Mangyaring ipasa o ibahagi sa kapwa manggagawa pagkatapos basahin.

Maaaring i-download ang bagong issue ng DATOS, sa link sa ibaba.

DATOS_2023May_e-copy_Pages.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons