contractualization


TU Tok, matagumpay na nailunsad

Sa pana-panahong paglulunsad ng TU Tok, nilalayon nitong magbahagi ng impormasyon at karanasan sa hanay ng pakikibaka para paigtingin ang laban sa regularisasyon sa trabaho at sa kampanya sa makabuluhang dagdag-sahod at karampatang benepisyo. Espesyal…
No Image

Duterte had 5 months to end ENDO but failed

The Duterte administration had five months to end labor contractualization or the “endo scheme” but rampant hiring of temporary workers by companies via manpower agencies continues, according to a labor nongovernment organization. The Ecumenical Institute…Simple Share Buttons
Simple Share Buttons