Education Work

RCEP Forum and Day of Action

A forum and day of action about the Regional Comprehensive Economic Partnership and its impact on people’s rights will be held on September 6, 2017 (Wednesday), 1-5 PM at the College of Education Auditorium in…

Read More

TU Tok, matagumpay na nailunsad

  Sa pana-panahong paglulunsad ng TU Tok, nilalayon nitong magbahagi ng impormasyon at karanasan sa hanay ng pakikibaka para paigtingin ang laban sa regularisasyon sa trabaho at sa kampanya sa makabuluhang dagdag-sahod at karampatang benepisyo….
#NoToJeepneyPhaseOut

SOLIDARITY STATEMENT ON NATIONWIDE TRANSPORT STRIKE The Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER) is in solidarity with the striking jeepney drivers and operators led by the Pagkakaisa ng mga Samahan ng mga Tsuper…