neoliberalization

Resist RCEP

Philippine people’s movement reject RCEP

Quezon City — Various civil society groups and movements in the Philippines came together for a public forum to voice out their opposition to the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), a mega free trade agreement…


TU Tok, matagumpay na nailunsad

Sa pana-panahong paglulunsad ng TU Tok, nilalayon nitong magbahagi ng impormasyon at karanasan sa hanay ng pakikibaka para paigtingin ang laban sa regularisasyon sa trabaho at sa kampanya sa makabuluhang dagdag-sahod at karampatang benepisyo. Espesyal…

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons