Labor rights defendersFr. Joe Dizon, bayani ng masang anakpawis

  Sa ika-6 na komemorasyon ng kamatayan ni Fr. Joe DizonRochelle Porras, Executive DirectorEcumenical Institute for Labor Education & Research (EILER)16 November 2019, De Meester Residence, Gate 2, D. Tuazon St., QC   FULL TEXT…#MayMagagawa: People Economics, para rin sa manggagawa

Rochelle Porras, Executive DirectorEcumenical Institute for Labor Education and Research (EILER)October 10, 2019, College of Science, University of the Philippines Buong teksto ng mensahe para sa pagtanggap sa booklet ng People Economics. Ang aming misyon…


Simple Share Buttons
Simple Share Buttons