Labor


DATOS May 2023 Issue

Ang DATOS sa mga pagkilos ng mga manggagawa ay tulong babasahin na inilalathala ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Mangyaring ipasa o ibahagi sa kapwa manggagawa pagkatapos basahin. Maaaring i-download ang bagong issue ng…
The Philippines lags behind achieving decent work

The country falls further behind on the Decent Work Agenda, according to Labor NGO Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Citing ITUC Global Rights Index 2020 and Global Witness Report, EILER noted that…Simple Share Buttons
Simple Share Buttons