Philippines

DATOS July 2024 Issue

Ang kakulangan ng akses sa panlipunang proteksyon ay nagsisilbing malaking panganib sa buhay at kagalingan ng mga mamamayan ng daigdig. Ang isyu na ito ng DATOS (July 2024) ay kinapapalooban ng ilang tala at pagsusuri sa…
DATOS May 2023 Issue

Ang DATOS sa mga pagkilos ng mga manggagawa ay tulong babasahin na inilalathala ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Mangyaring ipasa o ibahagi sa kapwa manggagawa pagkatapos basahin. Maaaring i-download ang bagong issue ng…
Simple Share Buttons
Simple Share Buttons