wage

DATOS May 2023 Issue

Ang DATOS sa mga pagkilos ng mga manggagawa ay tulong babasahin na inilalathala ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Mangyaring ipasa o ibahagi sa kapwa manggagawa pagkatapos basahin. Maaaring i-download ang bagong issue ng…


Labor NGO backs wage hike for health workers

The latest demonstration of health workers should prompt the upcoming 18th Congress to heed the clamor for a legislated across-the-board wage hike up to P750 daily or P16,000 monthly, a labor NGO said on Friday….

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons